Wednesday, 8 May 2013

Selepas PRU13: AIR yang bukan AIR!!!

 Selepas PRU 13, masyarakat Malaysia kini dilihat berada dipersimpangan yang berlainan kerana.....

Mungkin analoginya begini..........ada satu kampung, berzaman-zaman penduduk kampung berbilang kaum hidup bersebelahan tanpa masalah. Satu perkara yang semua orang kampung mementingkan ialah AIR di belakang kampung. Semua orang perlukannya dan semua orang faham bertapa pentingnya AIR itu kepada mereka. Dalam kampung itu, ada dua fahaman tentang istillah AIR itu. Kumpulan A kata AIR itu tetap AIR, tiada istillah persamaan. Kumpulan B pula selain gunakan istillah AIR, mereka juga gunakan istillah WATER, SHUI, THANNI untuk AIR bagi penduduk yang berlainan etnik. Kumpulan B juga kata AIR itu H2O1. 

Kumpulan A tidak kira etnik apa latar belakang apa wajib guna istillah AIR sahaja, kumpulan B pula selain AIR juga istillah yang lain, dan katakan AIR itu H2O1. Satu hari seorang pemimpin kampung dari kumpulan A lantang dalam mesyuarat kampung terang-terang kata memandangkan Kumpulan A menggunakan istillah AIR sahaja dan Kumpulan B pula TIDAK gunakan istillah AIR sahaja, malah mereka juga pakaiguna istillah WATER, SHUI, THANNI, dan percaya AIR itu H2O1, maka Kumpulan B telah menyekutukan AIR dengan Hidrogen dan Oksigen, maka konsep AIR mereka adalah “salah” dan “tercemar” dan “terkutuk”, sebab AIR itu hanya dan tetap AIR, tiada sekutu, ia tulen dan tetap AIR, jadi kalau Kumpulan B tidak memahami AIR itu secara Kumpulan A, maka istillah “AIR” itu tidak boleh dipakaiguna oleh mereka. Apatah lagi mereka percayakan 2 Hydrogen dan 1 Oksigen selain AIR, itu menyekutukan AIR yang tulen yang maha Satu, itu kesalahan besar dan akan menggelirukan penduduk Kumpulan A dalam kampung tentang AIR itu. 

Hayatilah, selepas PRU 13, AIR bukan lagi AIR bagi masyarakat Malaysia......................

No comments:

Post a Comment